top of page

TJÄNSTER
• Projektering av din elanläggning i samband med om- och tillbyggnad.
 

• Vi hjälper dig att spara energi genom att exempelvis installera modern led-belysning.
 

• Entreprenader vid ombyggnationer eller renoveringar av kök och badrum.
 

• Felsökning av din elanläggning. Elsäkrar ditt hem genom att se över din elcentral och installera jordfelsbrytare.

bottom of page